واحد سیستم های یکپارچه سازمانی

رئوس فعالیت های واحد سیستم های یکپارچه سازمانی (ERP)

01سیستم بایگانی متمرکز

02سیستم میز خدمات فناوری اطلاعات (ITIL)

03سیستم تردد پرسنل

04سیستم یکپارچه مکاتبات اداری

سیستم بایگانی متمرکز

برنامه ای جامع در جهت بایگانی اسناد بصورت یکپارچه با قابلیت جستجو سریع و اعطا سطح دسترسی مختلف به کاربران می باشد.

سیستم میز خدمات فناوری اطلاعات

میز خدمت به عنوان یک مرکز ارتباطی در سازمان در قالب چند ماژول مهم و منسجم چون درخواست ها، رویدادها، تغییرات، و پروژه ها می باشد. یک میز خدمت موفق، ترکیبی از چهار عنصر نیروی انسانی، فرایند، اطلاعات و ابزار می باشد که نتیجه آن بهبود کیفیت خدمات، مدیریت و کنترل اثر بخشی زیرساخت های فناوری اطلاعات می باشد.

سیستم تردد پرسنل

سیستم تردد پرسنل، قابلیت ثبت تردد ها از طریق مکانیزم های ثبت اثر انگشت، تشخیص چهره و کارت خوان را دارا میباشد.

سیستم یکپارچه مکاتبات اداری

این سیستم دارای قابلیت های متنوع و متفاوت مانند : ثبت و صدور نامه ها، گردش الکترونیک مکاتبات به صورت داخلی و خارجی ، ارسال و دریافت ایمیل مربوط به مکاتبات، ارسال و دریافت فکس، ثبت و گردش کار، تقویم جلسات و مصوبات، امور جاری، ثبت و گردش اعلان و گزارش گیری های مدیریتی میباشد.