واحد زیرساخت شبکه

واحد زیر ساخت و شبکه

01

مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای زیرساخت مراکز داده براساس استاندارد های روز دنیا . شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباطات پویش آکس با داشتن تیم تخصصی در حوزه طراحی و مشاوره در خصوص زیرساخت فیزیکی مراکز داده بانکی و حساس آماده ارائه خدمات بر اساس نیازمندی سازمان ها در این خصوص می باشد . 

02

پیاده سازی نظام نوین نگهداری و راهبری مراکز داده بر پایه استاندارد Bicsi009-2019 . نگهداری و راهبری مراکز داده به اندازه ساخت و برپایی آن دارای اهمیت بوده و داشتن یک نظام و وریه کارا تضمین کننده تداوم سرویس دهی مرکز داده و در نتیجه تداوم کسب و کار می باشد. لذا شرکت فن آوری اطلاعات و ارتباط پویش آکس با داشتن تیم تخصصی در این حوزه آماده ارائه خدمات می باشد.