مشتری های ما در مجموعه فاپا

مشتری های ما

با توجه به توانمندی های شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پویش آکس در حوزه های مختلف فناوری اطلاعات، سبب شده است که شرکت های زیادی در حوزه های کاری متفاوت به ما اطمینان نمایند و ما بتوانیم به نیازهای حوزه فناوری آن ها پاسخ مثبت بدهیم .

افتخار برای ما می باشد که به شرکت های ذیل خدمات ارائه نماییم.